Waalse subsidies voor de St-Pietersberg

Dinsdag 30 augustus hebben de Waalse minister van natuur, mevrouw C. Tellier, en van Toerisme, mevrouw V. De Bue, de Sint-Pietersberg in Visé bezocht om er hun steun te bevestigen aan 2 grote eco-toeristische projecten voor een totaal van 3,6 miljoen euro.

Het eerste project is de restauratie van Hoeve Caestert tot een eco-toerististisch centrum en de installatie van onthaal- en informatieinfrastructuur in enkele natuurgebieden. Het tweede project is de bouw van een indrukwekkende wandelhangbrug over het Albertkanaal.

Op de site van Caestert grenzen Nederland, Vlaanderen en Wallonië aan elkaar. Het is een ecologisch en historisch bijzonder waardevol gebied. Hoeve Caestert en de terreinen aan Waalse kant zijn eigendom van het Waalse Gewest. Met de middelen wordt de restauratie van de vervallen hoeve in 2023 voltooid en wordt er in samenwerking met de drie natuurverenigingen Natuurmonumenten, Natuurpunt en Natagora een eco-toeristisch centrum in de Hoeve ingericht. Daarnaast zullen de ingangen tot de ondergrondse groeven aan Waalse kant beter afgesloten worden en komt er een infopunt bij de groeven. In de natuurgebieden La Frayère en la Friche des Orchidées in Lanaye (Visé) komt er onthaal- en informatieinfrastructuur.

Er zijn ook ruime middelen toegezegd voor de bouw van een imposante wandelhangbrug over het Albertkanaal, die het plateau van Caestert opnieuw zal verbinden met het plateau van het Fort van Eben-Emael. Zie hiervoor het afzonderlijke nieuwsbericht.

Deze projecten bevinden zich op Waals grondgebied en worden gefinancierd met middelen uit het Plan de Relance de la Wallonie, de Waalse invulling van het Europese Herstelfonds dat in het leven geroepen werd om de effecten van de coronapandemie te bestrijden.

De projecten zijn onderdeel van een ruimer plan waaraan de partners van het netwerk Sint-Pietersberg werken onder impuls van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Omdat de vele uitdagingen voor het milieu, de natuur en het klimaat - zoals de stikstofproblematiek, de bedreigde biodiversiteit, een vermindering van de CO2 uitstoot, het bestrijden van de droogte, een duurzame mobiliteit, … - niet stoppen aan de grenzen, heeft het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren het plan gelanceerd om deze gezamenlijk aan te pakken in een nieuw ambitieus meerjarenplan dat op dit ogenblik voorbereid wordt.

In dit plan zal een vernieuwde visie op toerisme het vliegwiel worden voor de realisatie van een klimaatbestendig landschap voor mens en natuur in het grensgebied van Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Investeringen in de uitbouw van zachte recreatie, zoals wandelen en fietsen, zullen gecombineerd worden met een versterking van de natuur- en landschapswaarden en met initiatieven voor schonere lucht, bodem en water. Daarnaast biedt een betere kennis van het landschap, zijn geschiedenis en zijn verborgen parels een unieke kans om de band tussen de bewoners te versterken en om bewoners trotse gastheren- en vrouwen te laten worden voor de leergierige bezoekers

Opening didactisch parcours in het natuurgebied La Frayère in Lanaye (Visé)

Vrijdag 2 februari konden we genieten van de officiële opening van het nieuwe educatieve parcours in het natuurgebied La Frayère ("De Paaiplaats") in Lanaye (gemeente Visé).Dit bijzondere gebied werd door de SPW - Voies Hydrauliques ooit aangelegd in het kader van de werken aan de sluis van Lanaye en is nu een gegeerde broedplaats voor tal van bijzondere vogels en een ideale paaiplaats.

Lees de rest

Opening van Villa Castrum: een nieuw leven voor Hoeve Caestert

Zondag 23 april werd in Hoeve Caestert het officiële startschot gegeven voor het nieuwe eco-toeristische centrum Villa Castrum. De site, die gelegen is op de grens van Wallonië, Vlaanderen en Nederland is eigendom van het Waalse DNF, en wordt gezamenlijk uitgebaat door de natuurorganisaties Natuurpunt (Vlaanderen), Natagora (Wallonië) en Natuurmonumenten (Nederland).

Vanaf nu kun je elke zondag terecht van 14 tot 17u in de pop-up bar.

Lees de rest

3 burgemeesters tekenen charter voor de wandelhangbrug

De burgemeesters van de gemeenten Visé, Bassenge en Oupeye hebben een charter ondertekend waarmee zij zich formeel engageren om van de nieuwe wandelhangbrug van Caestert een duurzaam project te maken dat niet alleen ten goede komt aan de bewoners en bezoekers, maar ook aan de waardevolle natuur en het bijzondere landschap van het grensgebied.

Lees de rest

Een wandelhangbrug voor de St-Pietersberg


De Waalse minister van toerisme, mevr. V. De Bue, heeft 2,3 mio subsidie toegekend aan het project voor de bouw van een indrukwekkende wandelhangbrug over het Albertkanaal.

Lees de rest

Extra Ambassadeurs gezocht

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die een paar keer per jaar een wandeling van de Sint-Pietersberg willen controleren.

Lees de rest

Hinder aan startpunt Eijsden

Door wegenwerken in de Diepstraat in Eijsden is het startpunt (i2) daar tijdelijk niet toegankelijk. De werken zouden nog tot eind juni duren.

Lees de rest

Probleem opgemerkt tijdens je wandeling op de Sintpietersberg?

Paaltje weg of route overgroeid? Een probleem opgemerkt tijdens je wandeling op de Sint-Pietersberg? Dan kan je nu via deze website een melding ingeven van dit probleem. Onze onderhoudsploegen gaan het dan zo snel als ze kunnen herstellen.

Lees de rest

Mergelland mikt op Unesco-erkenning als Geopark

Het Vlaamse Riemst en de Nederlandse mergelgemeenten kiezen voor een mogelijke erkenning als Geopark.

Lees de rest

40 jaar Sint-Pietersberg

40 jaar Sint-Pietersberg: beleef 40 jaar natuurbeheer!
14 en 15 september 2019

Lees de rest

De eerste koninginnepage gespot

Ook op de Sint-Pietersberg is de eerste koninginnepage gespot! Met de komende mooie weersvoorspellingen heb je kans om vlinders te spotten. Welke heb jij gespot?

Lees de rest

(J)oehoe-geluk op de Sint-Pietersberg

In de ENCI-groeve op de Sint-Pietersberg in Maastricht woont een tweede paar oehoes, en ook dat paar heeft twee jongen, laat José Hermens, boswachter bij Natuurmonumenten, weten via Twitter.

Lees de rest

Durf en fantasie vereist!

Stap in de wereld van de blokbrekers en de Musketiers. Ontdek hoe het was om in een schuilkelder te zitten tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude oorlog, of beleef de ultieme stilte en totale duisternis in het 8000 gangen tellende grottenstelsel.

Lees de rest