Brouhire d’Emael

Eben-Emael (Bassenge - Wallonië)

Brouhire d’Emael is in meerdere opzichten een opmerkelijk natuurgebied. Het is eeuwenlang landbouwgebied geweest, tot deze activiteit in het begin van de jaren ’70 stopte. Daarna raakte het langzamerhand bebost. Sinds 2002 is het een beschermd reservaat.

Tussen het grindplateau met zijn zure heides en de meer kalkrijke hellingen met schrale graslanden, bevindt zich een overgangsgebied dat ideaal is voor bijzondere planten. Door een evenwichtig beheer worden de droge kalkgraslanden hersteld en beboste taluds behouden. Brouhire d’Emael sluit aan op het reservaat Tiendeberg in Kanne. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen de natuurverenigingen aan beide zijden van de taalgrens, krijgt een waardevol aaneengesloten gebied van bijna 9 ha alle kansen. Het gebied ontleent zijn naam aan de aanwezigheid van struikheide, ‘bruyère callune’ in het Frans. 

Praktisch

Beheerder: Natagora asbl
Oppervlakte: 3 ha
Bereikbaarheid: Grenadiersweg, Eben-Emael (Bassenge)
Toegankelijkheid: Enkel op aanvraag
Meer info: Natagora asbl | www.natagora.be | 00 32 (0)81 83 05 70

Meer informatie :