Thier

à la Tombe

Eben-Emael (Bassenge - Wallonië)

Thier à la Tombe ligt op een westelijke flank van de Sint-Pietersberg, tussen Eben-Emael en Lanaye. Net zoals op andere plaatsen op de Sint-Pietersberg heerst er hier een gunstig microklimaat en komen er kalk- en warmteminnende planten en insecten voor die je normaal enkel in meer zuidelijke streken vindt.

Op deze helling lieten de dorpelingen hun dieren grazen. Omdat de mest werd afgevoerd voor bemesting van de akkers, ontstonden er schrale kalkgraslanden met uitzonderlijke en zeldzame planten zoals de parnassia en veldgentiaan. Het is ook een van de zeldzame graslanden van de Sint-Pietersberg waar de blauwe knoop weelderig bloeit. Het woord ‘Thier’ is Waals en verwijst naar de helling van een heuvel of steile weg. ‘Tombe’ anderzijds duidt op de nabijheid van een Romeinse tumulus.  

Praktisch

Beheerder: Natagora asbl
Oppervlakte: 3 ha
Bereikbaarheid: Rue du Garage, Eben-Emael (Bassenge)
Toegankelijkheid: Enkel op aanvraag
Meer info: Natagora asbl | www.natagora.be | 00 32 (0)81 83 05 70

Meer informatie :