Hauts

de Froidmont

Hauts de Froidmont (Oupeye - Wallonië)

Hauts de Froidmont kijkt uit over het gehucht Hallembaye in Haccourt. Het is een van de toegangspoorten tot de Sint-Pietersberg, meer bepaald de meest zuidelijke van de Maaszijde.

De site is een schatkist van de natuur, ingebed tussen groeven en intensief bebouwde landbouwgronden. Op de steile hellingen van dit gebied vind je enkele schrale graslanden en bloemrijke boomgaarden waar de steenuil en de groene specht vertoeven. De site herbergt ook een verlaten groeve met indrukwekkende kalkkliffen en een zeer gevarieerde bebossing. Je snuift hier het parfum op van marjolein, een soort die goed gedijt op kalkbodems. Je treft er eveneens het verheven silhouet van de adelaarsvaren, die een zuurdere ondergrond verkiest. Opmerkelijk is het kleine stukje droog grasland, het laatste overblijfsel van de traditionele rondtrekkende begrazing in de gemeente Oupeye: ook hier hebben allerlei bloemen en insecten een laatste vergeten schuilplaats gevonden.

Praktisch


Beheerder: Natagora asbl
Bereikbaarheid: Rue de Froidmont, Haccourt (Oupeye)
Toegankelijkheid: Toegankelijk op paden
Meer info: Natagora asbl | www.natagora.be | 00 32 (0)81 83 05 70

Wandelroute door het gebied:
vertrekplaatsen Hauts de Froidmont - groene route  (3,5 km)

Fietsroute in de buurt van het gebied:
knooppuntennetwerk België – fietsroute ‘La Haute Froidmont’ - tussen knooppunten 407 - 415

Meer informatie :